Ta ut rätt lön 


Har du möjlighet att själv styra storleken på din lön och din inkomst? Då finns det ett antal inkomstnivåer som är viktiga att känna till. Det rör sig dels om brytpunkter för statlig skatt men också om inkomstnivå för max pensionsgrundande -och sjukpenninggrundande inkomst samt rätt inkomst för att aktualisera lönesummeregeln vid kapitalbeskattad utdelning i fåmansföretag.


Ta ut rätt lön 2020 - 2021 Läs mer » 

Ta ut rätt lön 2019 - 2020 Läs mer »

Ta ut rätt lön 2018 - 2019 Läs mer »

Ta ut rätt lön 2017 - 2018 Läs mer  »


Använd gärna "Ta ut rätt lön" för att planera din inkomst 

 


Skattereformer 2021 


I sedvanlig ordning behandlar Riksdagen varje år innan jul budget-propositionen (och ytterligare ett antal propositioner), så har skett även nu i december, till nästa år 2021 har bland annat tagits beslut om sänkt skatt för pensionärer, skattereduktion för grön teknik, ännu fler RUT-tjänster och slopad schablonintäkt på uppskov.

 

   Bland det mest ”användbara” är de nya RUT- och ROT-ändringarna samt den slopade ”flyttskatten”, d v s att schablonräntan på vinster från privatbostadsfastigheter inte längre skall beskattas.

Även förbättrade regler för ”växa-stödet” för den först anställde kan ge fina skattelättnader för många mindre företag.
Vi på VisionLine värdesätter det mänskliga mötet -

och är samtidigt digitala pionjärer ! 


På Visionline ser man det som sin viktigaste uppgift att göra nytta, att hjälpa företagare framåt, att det man förmedlar ger resultat för kunden.


Redovisningskonsulter brukar kallas siffermänniskor men vi på VisionLine jobbar inte med siffror utan med människor.


" Siffrorna måste analyseras, appliceras samt förklaras på ett begripligt sätt i det enskilda fallet, annars är de bara just ointressanta siffror... "

Vi lyfter alltid fram vikten av att vara rätt försäkrad


      Våra LÄRDOMAR

  1.   TRYGGHET. Teckna paketlösning med bra avdragsrätt. Sjukvård, sjukersättning och olycksfall bör ingå. Livförsäkring kan då fås »på köpet«.
  2. TJÄNSTEPENSION. Kan fås även för ensamföretagare med aktiebolag via Unionens hängavtal. Låga avgifter, premie-befrielse vid sjukdom.
  3. BOKFÖRING. Aktiebolags alla försäkringar hanteras i bokföringen, övriga företagare har delvis försäkringarna utanför bokföringen.


         Artikel om VisionLine i Unionen Egenföretagares tidning